Головне меню

Головна
Новини
2020р
2021р
2022р
2023р
2024р
Про нас
Наша історія
Лісовий фонд
Мисливська фауна
Природно - заповідний фонд
Червонокнижні види
Структура
Апарат підприємства
Підрозділи
Діяльність
Лісокультурна
Лісогосподарська
Охорона та захист лісу
Фінансово – економічна
Лісова сертифікація
Загальні положення
Репрезентативні ділянки
ОЦЗ
Продукція
Контакти
Карта проїзду
Громадська приймальня
Електронний документообіг процесуальних документів
Комунікація з громадськістю
Механізми громадського контролю
Плани проведення рубок
Доповнення до планів проведення рубок
Громадські слухання
Проведення відводів
Видача дозволів (лісорубних квитків)
Санітарно - оздоровчі заходи
Перелік ділянок на які надано відстрочку на заготівлю та вивезення деревини
Проведення лісовідновлювальних робіт
Використання недеревних продуктів лісу
Рух справ про лісопорушення
Рух справ про браконьєрство
Електронний облік деревини
GPS/GPRS моніторинг руху лісовозного транспорту та рейдових бригад
Антикорупційна програма

Електронний облік деревини

Elektronnyy-oblik-derevyny

 

          Державне підприємство «Лісогосподарський інноваційно-аналітичний центр» являється адміністратором Єдиної державної системи електронного обліку деревини.         Інформація про електроний облік деревини в ДП "Срийський лісгосп" висвітлена за посиланням: https://lk.ukrforest.com/forest-tickets/index?TicketSearchPublic%5Bnumber%5D=&TicketSearchPublic%5Bregion_id%5D=14&TicketSearchPublic%5Bforest_household_id%5D=198&TicketSearchPublic%5Bforestry_id%5D=&TicketSearchPublic%5Bquarter_id%5D=&TicketSearchPublic%5Bsection_id%5D=&TicketSearchPublic%5Bcuttings_system_id%5D=&TicketSearchPublic%5Bcuttings_type_id%5D=&TicketSearchPublic%5Bacceptance%5D=&TicketSearchPublic%5Bdate_from%5D=&TicketSearchPublic%5Bdate_to%5D=

***

ЄДИНА ДЕРЖАВНА СИСТЕМА ЕЛЕКТРОННОГО ОБЛІКУ ДЕРЕВИНИ
РУХ ДО ЕВПРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ  ЛІСОКОРИСТУВАННЯ

Електронний облік деревини -  це система фіксації та оформлення руху деревних ресурсів із застосуванням засобів автоматизації на усіх етапах лісозаготівельних робіт з занесенням та передачею інформації поколодного (штабельного) обліку за допомогою сучасних інформаційних технологій для подальшого використання в бухгалтерському та управлінському обліку.
 
Основними завданнями електронного обліку лісопродукції є:
 
-попередження незаконного обігу деревини;
 
-автоматизація облікових процесів;
 
-своєчасне, якісне та достовірне відображення руху лісопродукції;
 
-одержання даних про залишки лісопродукції;
 
-контроль за зберіганням і використанням лісопродукції;
 
-облік та контроль за оплатою відвантаженої лісопродукції;
 
-контроль за роботою матеріально-відповідальних осіб;
 
-вжиття заходів щодо попередження нестач, крадіжок і незаконного витрачання  лісопродукції.
 
 
до КПК завантажується необхідна вхідна інформація щодо:
посад та прізвищ користувачів КПК;
даних лісорубних квитків на проведення лісозаготівельних робіт з зазначенням виду рубки, кварталу, виділу, ділянки (її площі);
номерів пластикових бирок, які отримує під звіт відповідальна за приймання і відпуск деревини особа;
дані наряд-актів та договорів підряду;
договори з контрагентами (або дані по споживачах лісопродукції).
 
ПОКОЛОДНЕ МАРКУВАННЯ ТА ЕЛЕКТРОННИЙ ОБЛІК КОЖНОГО ЗАГОТОВЛЕНОГО СОРТИМЕНТУ:
Що вже зроблено:
в усіх лісництвах  вже сьогодні впроваджено електронне маркування кожної заготовленої колоди і сортименту;
розроблено програмне забезпечення для поколодного обліку деревини на верхніх, проміжних та нижніх складах підприємств лісової галузі;
створена галузева інформаційна, комп’ютерна мережа по обробці та  використанню даних по колодного обліку деревини, вже налагоджено  і працює зв’язок з митною службою України та встановлені серверні вузли мережі;
підібрана найбільш оптимальна модель передачі даних з мобільного  комп’ютерів, що використовуються в лісі до стаціонарних серверів лісгоспу та інформаційної галузевої мережі;
розпочата автоматизація процесів первинного, бухгалтерського та управлінського обліку деревинних ресурсів  на основі застосування сучасного та адаптованого до потреб  і умов лісового господарства України програмного забезпечення.
 
 
Дата та час  друку                                                      форма  ЛГ- 4 ЕО
ДП «__________________________  лісгосп» 
______________________________ лісництво
ЩОДЕННИК ПРИЙМАННЯ ЛІСОПРОДУКЦІЇ
№ _________ від __.___._______ р.
від заготівлі по___________________ № _________ від ___. ____._____ р.
Бригада (робітник)________________________________
Вид та місце робіт:________________________________
Лісорубний квиток № __________. Вид рубки:____
Квартал:___, Виділ:__, Ділянка: ___,  Площа: __,__ га.
Склад:___________  франко - __________
         ===================================================================
ПРИЙНЯТА ЛІОПРОДУКІЯ ПО ГРУПАМ ДІАМЕТРІВ
         ===================================================================
За СПО №___________
Сортимент , Порода, Довжина L: ___,___ м.                         
    Група D Сорт К-сть., шт.              V, м33
______ ___ ___ __,___
______ ___ ___ __,___
І так далі в залежності від груп діаметрів та сортів
 Всього:     ___ шт.   V: __,___ м3
--------------------------------------------------------------------------------------------
За СПО №___________
Сортимент , Порода, Довжина L: 4,00                         
    Група D Сорт К-сть., шт.              V, м33
______ ___ ___ __,___
______ ___ ___ __,___
І так далі в залежності від груп діаметрів та сортів
 Всього:      ___ шт.   V: __,___ м3
 
За СПО №___________
Сортимент , Порода, Довжина L: 4,00                         
    Група D Сорт К-сть., шт.              V, м33
______ ___ ___ __,___
______ ___ ___ __,___
І так далі в залежності від груп діаметрів та сортів
 Всього:      ___ шт.   V: __,___
___________________________________________________________________________
Зазначену деревину марковану бирками
ЗДАВ: ____________________________ ____________________ ПРИЙНЯВ:  ________________________,  __________________
ID СПО 000000000000000000              
 
 
 
 
Дата та час  друку                                      додаток до форми  ЛГ- 4ЕО 
_________________________ лісництво
СПЕЦИФІКАЦІЯ ПОКОЛОДНОГО ОБЛІКУ № _______
до Щоденника приймання лісопродукції
№ _______від __. ___._____р.
Лісорубний квиток № __________. Вид рубки:____
Квартал:___, Виділ:__, Ділянка: ___,  Площа: __,__ га.
Склад:___________  франко - __________
=================================================================
ПЕРЕЛІК КОЛОД ЗА НОМЕРАМИ БИРОК
=================================================================
Сортимент ,  Порода,   довжина ( L) : ______ м.
=======================================================================
D: ___  ( Сорт: ___,  К-сть: ____, V: ____ м3 )
№ бирок:
000000000      0000000000       00000000        000000000
І так далі в залежності від кількості колод
за цим діаметром
D: ___  ( Сорт: ___,  К-сть: ____, V: ____ м3 )
№ бирок:
000000000      0000000000       00000000        000000000
І так далі в залежності від кількості колод
за цим діаметром
D: ___  ( Сорт: ___,  К-сть: ____, V: ____ м3 )
№ бирок:
000000000      0000000000       00000000        000000000
І так далі в залежності від кількості колод
за цим діаметром
Всього : _______ шт, в об’ємі (V): _______ м3
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Сортимент ,  Порода,   довжина ( L) : ______ м.
=======================================================================
D: ___  ( Сорт: ___,  К-сть: ____, V: ____ м3 )
№ бирок:
000000000      0000000000       00000000        000000000
І так далі в залежності від кількості колод
за цим діаметром
D: ___  ( Сорт: ___,  К-сть: ____, V: ____ м3 )
№ бирок:                    000000000      0000000000       00000000
І так далі в залежності від кількості колод
 за  цим діаметром
___________________________________________
Всього : _______ шт, в об’ємі (V): _______ м3
---------------------------------------------------------------------------------
            І так далі в залежності від кількості колод
                              за  цим діаметром
            ================================================================--------------=
ID СПО 000000000000000000                                                                           
 
 
 
форма № 1-ТТН (ліс)
Вантажовідправник: ________________________________________________________________
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ___________________
 
ТОВАРНО-ТРАНСПОРТА НАКЛАДНА ___№ _____
на відпуск деревини
                            від ___.______. 20___ р.
Перевізник __________________________________
Автомобіль________________ держ. № _________
Причеп  держ. №________________________________
Водій________________________________________
                                          (прізвище, ініціали)                                             
Пункт навантаження: __________________ Лісництво (цех)____________________________________________
Вантажоодержувач: _________________________
                                                        (Повна назва, адреса)
=========================================================================
ВІДОМОСТІ ПРО ВАНТАЖ
___________________      ____________________    L:_______________ м.
     (Сортимент)                       (Порода)                  ( довжина, L)
  ========================================================================
Група діаметрів   Сорт   К-сть., шт.   Об’єм, м3       Ціна, м3      Сума, грн.
                                                                                                   (без ПДВ)      (без ПДВ)
            ------              -------       ------           -------             -------          --------
            ---------             ---------       --------          ---------             ---------          ----------
===========================================================================
Всього відпущено: ________ шт.  Об’єм (V): _____, _____ м  
на cуму:  ____ , ____  грн. ПДВ ______грн., Разом __________ грн.
_________________________________________________________________
(сума прописом)
 =========================================================================
Деревину відпустив: ____________________________
                                                                                       (посада)    ____________________, ________________________
           (прізвище, ініціали)                                        (підпис)
Прийняв: ___________________________________
за дорученням_____ №_________ від __________                                                   _____________________, _______________________
            (прізвище, ініціали)                                      (підпис) Деревину одержав: __________________________
                                                                                      (посада)                                                         
  ____________________, ________________________
           (прізвище, ініціали)                                      (підпис)
========================================================
         Цей документ підготовлено та передано до облікової системі в електронному форматі. Завіряється  підписами.       
Печатки не потребує.
Електронний код документу:  _______________________
Штрих код   :
 
 
додаток  до форми № 1- ТТН (ліс) 
СПЕЦИФІКАЦІЯ ПОКОЛОДНОГО ОБЛІКУ
деревини відпущеної
 
за ТТН_____ № __________                           
=========================================================================
__________________      ____________________    L:_______________ м.
     (Сортимент)                       (Порода)                  ( довжина, L)
==========================================================================
D: ___  ( Сорт: ___,  К-сть: ____, V: ____ м3 )
№ бирок:
000000000      0000000000       00000000        000000000
D: ___  ( Сорт: ___,  К-сть: ____, V: ____ м3 )
№ бирок:
000000000      0000000000       00000000       
D: ___  ( Сорт: ___,  К-сть: ____, V: ____ м3 )
№ бирок:
000000000      0000000000       00000000        000000000
D: ___  ( Сорт: ___,  К-сть: ____, V: ____ м3 )
№ бирок:
000000000      0000000000       00000000       
D: ___  ( Сорт: ___,  К-сть: ____, V: ____ м3 )
№ бирок:
000000000      0000000000   
  * D: ___  ( Сорт: ___,  К-сть: ____, V: ____ м3 )
№ бирок:
000000000      0000000000       00000000        000000000
000000000      0000000000       00000000        000000000
000000000      0000000000      
            І так далі в залежності від кількості колод
                              за  цим діаметром
 
Електронний код документу:  _______________________
Штрих код документу:
 
 
Сканування штрих-коду пластикової бирки…

Перевірка легальності заготівлі деревини при транспортуванні лісопродукції…
 
Контроль походження деревини  спільними бригадами  МВС та Державної лісової охорони в місцях використання деревини та на дорожніх постах:
 
Спільні бригади з МВС оснащаються Кишеньковими персональними компютерами (КПК) в яких є база даних  по підприємствам усіх лісокористувачів, що заготовляють деревину.
 
Програмне забезпечення (КПК) доволі просте і має наступну послідовність операцій:
1. Натискаємо клавішу Вкл.  КПК працює
2. Відбувається автоматичне завантаження програми і на екрані з’являється  : «Реєстрація в системі»
3. На екрані КПК пальцем  натискаємо на поле «Вибір користувача»
і в поле  «Пароль»  вводимо свій особистий код натискуючи відповідні цифри на панелі клавіш КПК
4. Після введення паролю пальцем натискаємо на поле кнопки «Вхід»
5. Доступ є !  І на екрані з’являється  меню:  «Номер бирки».
6. Натискаємо кнопку   «SCAN»  і розпочинаємо сканування номеру бирки
7. Для введення номеру розташовуємо сканер КПК так, щоб промінь сканеру перетинав усю довжину штрих коду.
8. Пролунає сигнал і номер бирки потрапляє до КПК після чого на екрані КПК зявиться вікно  «ПОХОДЖЕННЯ» з зазначенням даних щодо підприємства яке заготовило деревину, області та номеру бирки.
9. Натискаючи кнопку «Бирки»  ми потрапляємо в меню «Номер бирки» в якому можемо продовжити сканування бирок та перевірку походження інших колод і сортиментів.  Натискаючи кнопки «Вихід» здійснюємо вихід із системи.  КПК переходить  на роботу в очікувальному режимі. Виключення КПК здійснюється кнопкою  Вкл/Викл. 
 
СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ПОХОДЖЕННЯ ТА ОБІГУ ДЕРЕВИНИ В ДІЇ:
ведеться електронний  реєстр догорів і контрактів по реалізації деревини, постійний моніторинг зовнішнього та внутрішнього ринку деревинних ресурсів;
 
в електронному форматі обробляється інформації по обсягам біржових аукціонів,  здійснюється оперативне реагування на запити  внутрішнього ринку деревини та процеси оптимізації цінових пропозицій;
 
здійснюється постійний моніторинг виконання аукціонних договорів по постачанню деревини для вітчизняних деревообробних підприємств, прогнозування обсягів рубок в залежності від  попиту та  реалізації на майбутні періоди;
 
побудована система дієвих заходів щодо запобігання спекулятивним операціям з деревиною через  експорт.